Codul Muncii

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

 

Art. 1. - (1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale si colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum si jurisdictia muncii.

 

(2) Prezentul cod se aplică si raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.

 

 

Art. 2. - Dispozitiile cuprinse în prezentul cod se aplică:

a) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

b) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă si care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu exceptia cazului în care legislatia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;

c) cetătenilor străini sau apatrizi încadrati cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat si se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în conditiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

f) angajatorilor, persoane fizice si juridice;

g) organizatiilor sindicale si patronale.

 

 

CAPITOLUL II

Principii fundamentale

 

 

Art. 3. - (1) Libertatea muncii este garantată prin Constitutie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

 

(2) Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă si a profesiei, meseriei sau activitătii pe care urmează să o presteze.

 

(3) Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea.

 

(4) Orice contract de muncă încheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin. (1)-(3) este nul de drept.

 

 

Art. 4. - (1) Munca fortată este interzisă.

 

(2) Termenul muncă fortată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtământul în mod liber.

 

(3) Nu constituie muncă fortată munca sau activitatea impusă de autoritătile publice:

a) în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;

b) pentru îndeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege;

c) în baza unei hotărâri judecătoresti de condamnare, rămasă definitivă, în conditiile legii;

 


Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Legea patronatelor
  LEGEA PATRONATELOR Capitolul IDispozitii generale Art. 1.- Patronatele...
Legea Sindicatelor
CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Sindicatele, denumite în co...
Confederatia Sindicala Nationa...
S-a constituit in 1994 prin unirea a doua federatii: Federatia Sindicatelor Mini...
Alianta Confederatiilor Sindic...
Obiectivele declarate ale Aliantei Confederatiilor Sindicale din RomaniaConfeder...
Blocul National Sindical
Blocul National Sindical este o organizatie sindicala confederativa ce reuneste ...
C.N.S.C.A. - Confederatia Nati...
Confederaţia Naţionala Sindicală "Cartel ALFA" a fost creată în 1990 &...
C.S.D.R. - Confederatia Sindic...
Este o confederatie sindicala reprezentativa la nivel national, afiliata la ETUC...
Statutul CNSLR FRATIA
CAPITOLUL  I  - DISPOZITII GENERALE  Art. 1 -  Confeder...
CNSLR - FRATIA
[CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA - FRATIA] CONFEDERATI...