Alianta Confederatiilor Sindicale din Romania

Obiectivele declarate ale Aliantei Confederatiilor Sindicale din Romania

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere “Frăţia”, Blocul Naţional Sindical şi Confederaţia Sindicală Naţională “Meridian”, reunite în ALIANŢA CONFEDERAŢIILOR SINDICALE DIN ROMÂNIA, au hotărât să acţioneze cu bună credinţă, cu solidaritate şi în respectul independenţei şi autonomiei fiecăruia, în vederea atingerii următoarelor obiective pe care le consideră prioritare:

I.Salarii corecte, raportate la performanţe, cât mai apropiate de nivelul celor din UE

ACSR va face toate demersurile posibile pentru ca în cel mai scurt timp România să aibă o politică salarială bazată pe conceptul European de remunerare corectă. Considerăm că principiile ce stau la baza fundamentarii politicii salariale în Romania ar trebui să fie reformate în aşa fel încât lucrătorii să primească salarii corecte pentru munca prestată, salarii care să le asigure un nivel de trai decent aşa cum este el definit de conceptele europene.

Un salariu minim care abia asigură subzistenţa nu mai este o opţiune şi nu mai poate fi acceptat de sindicatele membre ale ACSR. ACSR consideră că lucrătorii din România trebuie plătiţi la acelaşi nivel cu cei din celelalte ţări europene dacă performanţele lor sunt asemănătoare cu ale salariaţilor europeni. Din acest motiv, ACSR va acţiona unitar şi hotărât pentru a determina autorităţile să ia măsuri în vederea creşterii nivelului salariilor din România astfel încât să ajungem în scurt timp la nivelul ţărilor UE.

ACSR consideră politica salarială drept principal instrument de motivare a muncii şi de creştere a eficienţei investiţiilor în capitalul uman. România nu-şi mai poate permite risipa de “creiere” generată de menţinerea unor salarii de mizerie, măsură devenită politica de stat.

În acelaşi timp, ACSR va face toate demersurile posibile pentru ca toţi românii să beneficieze în egală măsură de rezultatele creşterii economice. Din moment ce creşterea economică este rezultatul eforturilor întregii societăţi, considerăm că nu mai poate fi acceptată o distribuire inechitabilă, aşa cum este în prezent, care îi face pe cei bogaţi şi mai bogaţi şi pe cei săraci şi mai săraci.

ACSR va utiliza toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie pentru a atinge acest obiectiv, inclusiv elaborarea de proiecte de legi, propuneri de mecanisme economice, proiecte de reformare a politicilor actuale.

II.O mişcare sindicală puternică şi unită

CNSLR-Frăţia, BNS şi CSN Meridian au hotărât să formeze Alianţa Confederaţiilor Sindicale din România considerând că acţiunea unitară este singura soluţie pentru obţinerea unor rezultate  concrete în favoarea membrilor de sindicat şi a lucrătorilor în general. Formarea ACSR a fost doar primul pas în sensul consolidării mişcării sindicale. O mişcare sindicală puternică, unită, solidară în acţiune şi recunoscută pe plan naţional şi internaţional este unul dintre obiectivele principale ale Alianţei.

III.Modelul social românesc, fundamentul dezvoltării pieţei muncii din România

Asemeni sindicatelor europene, ACSR va defini şi va promova o strategie valabilă pentru România care să respecte principiile sociale statuate la nivel european. Procesul de globalizare impune în multe cazuri o promovare acerbă a principiilor unei economii de piaţă de tip “sălbatic”. Calea de echilibru între interesele mediului de afaceri şi cetăţeni, respectiv lucrători, se poate atinge doar prin definirea şi implementarea unui concept de model social ca o contrapartidă la tendinţa de liberalizare promovată de mediul economic. În acest sens, mişcarea sindicală din România are nevoie să-şi definească, aşa cum au făcut organizaţiile sindicale similare din statele membre ale Uniunii Europene, propriul model social care să urmărească principiile şi valorile modelului social european. 

IV.Un dialog social real, care să conducă la soluţionarea problemelor lucrătorilor

Organizaţiile sindicale din România au fost şi sunt adeptele rezolvării problemelor prin dialog social cu instituţiile statului sau cu organizaţiile patronale. Alianţa Confederaţiilor Sindicale din România va face toate demersurile posibile pentru ca instituţia dialogului social din România să se întărească. Obiectivele ACSR în acest domeniu vizează consolidarea cadrului instituţional şi utilizarea eficientă a tuturor instrumentelor existente în acest domeniu la nivel naţional şi internaţional.

V.Un cadru legislativ care să permită apărarea eficientă a drepturilor lucrătorilor

Alianţa Confederaţiilor Sindicale din România va avea ca obiectiv reformarea cadrului legal şi instituţional care reglementează relaţiile de muncă. ACSR consideră că legislaţia actuală în acest domeniu restricţionează posibilităţile lucrătorilor de a-şi apăra drepturile şi libertăţile fundamentale şi va face demersurile necesare pentru corectarea cadrului legislativ. Totodată, ACSR va milita pentru menţinerea unui climat de stabilitate şi pace socială în România.


Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Legea patronatelor
  LEGEA PATRONATELOR Capitolul IDispozitii generale Art. 1.- Patronatele...
Legea Sindicatelor
CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Sindicatele, denumite în co...
Confederatia Sindicala Nationa...
S-a constituit in 1994 prin unirea a doua federatii: Federatia Sindicatelor Mini...
Alianta Confederatiilor Sindic...
Obiectivele declarate ale Aliantei Confederatiilor Sindicale din RomaniaConfeder...
Blocul National Sindical
Blocul National Sindical este o organizatie sindicala confederativa ce reuneste ...
C.N.S.C.A. - Confederatia Nati...
Confederaţia Naţionala Sindicală "Cartel ALFA" a fost creată în 1990 &...
C.S.D.R. - Confederatia Sindic...
Este o confederatie sindicala reprezentativa la nivel national, afiliata la ETUC...
Statutul CNSLR FRATIA
CAPITOLUL  I  - DISPOZITII GENERALE  Art. 1 -  Confeder...
CNSLR - FRATIA
[CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA - FRATIA] CONFEDERATI...