Statut - Patronatul National Roman

 

S T A T U T

CAP.I.
Dispozitii generale

Art.1 PATRONATUL NATIONAL ROMAN (P.N.R.) este o organizatie non- profit, apolitica si independenta, care reuneste, pe baza liberului consimtamant, patroni individuali, asociatii patronale, precum si altele similare, din toate ramurile de activitate Economica si sociala, fara nici o discriminare de nationalitate, sex, rasa, convingeri religioase sau ideologice, ori de alta natura, conform prevederilor art.1 din legea 356/2001.

Art.2 Prin termenul de PATRON intelegem persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata conform legii - independenta in luarea deciziilor - care utilizeaza si administreaza capital, indiferent de natura acestuia, in vederea obtinerii de profit, in conditii de concurenta si care angajeaza - in acest scop - munca salariata.

Art. 3 PATRONATUL NATIONAL ROMAN, in activitatea sa, respinge orice ingerinta, venita din partea institutiilor puterii, fie aceastea de natura politica sau administrativa, bucurandu-se de autonomie deplina. PATRONATUL NATIONAL ROMAN sustine ferm ideea integrarii europene, aderand la idealurile si interesele “Institutiilor Comunitare”, prin intermediul organismelor si asociatiilor patronale internationale, in vederea sustinerii, aplicarii si respectari drepturilor fundamentale ale omului, pe care le considera intangibile.
PATRONATUL NATIONAL ROMAN, prima organizatie patronala din Romania, a capatat personalitate juridica la data de 08.03.1991, fiind continuatoarea traditiilor patronale romanesti si provenind din fosta Uniune Economica Romana a Intreprinzatorilor Particulari (UERIP), infiintata la 01.06.1990.
La initiativa membrilor fondatori, PATRONATUL NATIONAL ROMAN a dobandit reprezentativitate nationala la data de 03.12.1997, prin Hot.Jud. nr.24/ TMB, S.III. Civ. La data de 15.12.1995 PATRONATUL NATIONAL ROMAN a devenit membru fondator al Patronatului Roman si - ulterior – de la data de 27.01.2000, se numara intre membri fondatori ai “Confederatiei Patronatelor din Romania”.


CAP.II.
Forma juridica

Art.4 a) PATRONATUL NATIONAL ROMAN este persoana juridica romana de drept privat constituita la nivel national conform prevederilor art.3, alin (1) din L 356/2001, cu respectarea prevederilor acestei legi si a Ord.Guv.26/2000, care reglementeaza asociatiile si fundatiile.
b)PATRONATUL NATIONAL ROMAN este organizatie autonoma, fara scop patrimonial, apolitica, independenta, care isi desfasoara activitatea in temeiul dispozitiilor legale (in special a acelora cuprinse in L 356/2001 si O.G.26/2000) si al prezentului statut, conform prevederilor art.4, alin (4) din L 356/2001.
Art.5 PATRONATUL NATIONAL ROMAN este constituit si organizat la nivel national in filiale judetene si locale si este de tip confederativ, avand in componenta uniuni si federatii patronale.
Sediul organizatiei

.........................


Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Legea patronatelor
  LEGEA PATRONATELOR Capitolul IDispozitii generale Art. 1.- Patronatele...
Legea Sindicatelor
CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Sindicatele, denumite în co...
Confederatia Sindicala Nationa...
S-a constituit in 1994 prin unirea a doua federatii: Federatia Sindicatelor Mini...
Alianta Confederatiilor Sindic...
Obiectivele declarate ale Aliantei Confederatiilor Sindicale din RomaniaConfeder...
Blocul National Sindical
Blocul National Sindical este o organizatie sindicala confederativa ce reuneste ...
C.N.S.C.A. - Confederatia Nati...
Confederaţia Naţionala Sindicală "Cartel ALFA" a fost creată în 1990 &...
C.S.D.R. - Confederatia Sindic...
Este o confederatie sindicala reprezentativa la nivel national, afiliata la ETUC...
Statutul CNSLR FRATIA
CAPITOLUL  I  - DISPOZITII GENERALE  Art. 1 -  Confeder...
CNSLR - FRATIA
[CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA - FRATIA] CONFEDERATI...