Legea patronatelor

 

LEGEA PATRONATELOR

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1.- Patronatele sunt organizatii ale patronilor, autonome fara caracter politic, infiintate ca
persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.
Art. 2. - In intelesul prezentei legi, patronul este persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica
autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in
scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariala.

Capitolul II
Constituirea, organizarea si functionarea patronatelor

SECTIUNEA 1
Constituire si organizare

Art. 3. - (1) Patronatele sunt constituite pe activitati economice si organizate pe sectiuni, diviziuni,
ramuri si la nivel national.
(2) Un numar de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane juridice
autorizate potrivit legii poate constitui un patronat.
(3) Se pot constitui patronate si cu un numar de cel putin 5 membri in ramurile in care
acestia detin peste 70% din volumul productiei.
(4) Patronatele isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale - proprii, cu sau fara
personalitate juridica. Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara
activitatea in baza statutului patronatului din care fac parte.
Art. 4. - (1) Patronatele se pot constitui in uniuni, federatii, confederatii sau in alte structuri
asociative.
(2) Doua sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau confederatii patronale.
(3) Mai multe uniuni sau federatii patronale se pot asocia in confederatii patronale.
(4) Patronatele isi desfasoara activitatea in baza statutului si regulamentului proprii,
potrivit prevederilor prezentei legi.
(5) Confederatiile patronale reprezentative la nivel national, potrivit legii, se pot constitui
intr-un organism de reprezentare a patronatelor, cu statut si regulament de organizare si functionare
proprii, pentru reprezentarea unitara a miscarii patronale la nivel national si international.
(6) Patronatele au dreptul sa se afilieze la organizatiile internationale.
Art.5. - Demnitarii, precum si persoanele care detin functii de conducere in structurile administratiei
publice nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor.

SECTIUNEA a. 2-a
Statutul

Art. 6. - Modul de constituire, organizare, functionare si dizolvare a unui patronat se
reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale.

 

......................................


Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Legea patronatelor
  LEGEA PATRONATELOR Capitolul IDispozitii generale Art. 1.- Patronatele...
Legea Sindicatelor
CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Sindicatele, denumite în co...
Confederatia Sindicala Nationa...
S-a constituit in 1994 prin unirea a doua federatii: Federatia Sindicatelor Mini...
Alianta Confederatiilor Sindic...
Obiectivele declarate ale Aliantei Confederatiilor Sindicale din RomaniaConfeder...
Blocul National Sindical
Blocul National Sindical este o organizatie sindicala confederativa ce reuneste ...
C.N.S.C.A. - Confederatia Nati...
Confederaţia Naţionala Sindicală "Cartel ALFA" a fost creată în 1990 &...
C.S.D.R. - Confederatia Sindic...
Este o confederatie sindicala reprezentativa la nivel national, afiliata la ETUC...
Statutul CNSLR FRATIA
CAPITOLUL  I  - DISPOZITII GENERALE  Art. 1 -  Confeder...
CNSLR - FRATIA
[CONFEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMANIA - FRATIA] CONFEDERATI...